Forretningsbetingelser

Praktisk info til elever og forældre

At påbegynde uddannelsen til kategori B vil kræve at der kan afsættes tid af den enkelte elev til både teori- og praktisk undervisning; dette fordrer at man har gjort sig nogle overvejelser, om hvorvidt uddannelsen passer ind i den dagligdag den enkelte navigerer i inden opstart; er man eksempelvis indstillet på at kunne forrette kørekort undervisning til trods for skolegang, fritidsjob og/eller øvrige fritidsaktiviteter..? Det kan ikke undgås at uddannelsen for nogle vil give udfordringer til en i forvejen stramt planlagt kalender.

Der må påregnes praktiske lektioner i tidsrummet 08:00 – 17:00 (samt mørkekørsel) på alle ugedage (ved lynkurser må påregnes undervisning udover ovennævnte tidsramme). I det omfang det kan lade sig gøre planlægges naturligvis så lektionerne placeres til så lille gene for eleven som muligt.

Lovens minimumskrav til praktiske lektioner (Kat. B / førstegangs erhvervelse) ligger på 16 lektioner. Det er selvfølgelig det vi tilstræber, men der kan være individuelle behov, hvor dette antal ikke er tilstrækkeligt (færdselsstyrelsen lægger op til dobbelt tid). Vi gør hvad vi kan for ikke at forlænge processen, da dette kan have tidsmæssige konsekvenser for den videre undervisning af hold der ikke undervisningsmæssigt er på samme niveau. Kørelæreren hverken kan eller må sende eleven til prøve før dette kan gøres forsvarligt. Den “færdige” pris på kørekort er umulig at forudsige, da det elevens individuelle formåen der er afgørende for antallet af lektioner.